Legg til din overskrift her

Solenergi er kort fortalt av lys- og varmestråler som kommer fra sola. Det er en utrolig kraftig kilde som avgir energi hver dag og hele året. Mengden av solenergi som treffer jorden i løpet av ett år, er om lag 15 000 ganger større enn hele verdens årlige energiforbruk. Dette vil si at potensialet for å utnytte denne energien til å drive industrien er enorm. Så hvordan kan vi utnytte dette på best mulig måte? Jo, med solcelleanlegg og solfangere. 

Solenergi - en universell kraft

Solenergi blir gjort om til strøm eller varmeenergi. Det som er interessant er hvordan man kan bruke all den energien som treffer jorden hver dag til å drive industrien. Ved et solcelleanlegg så bruker man den kraften som blir produsert akkurat nå til å drive maskiner, varmepumper, PC´er og mye mer. Ved å utnytte denne kraften som ellers ville «forsvunnet» vil man kunne spare miljøet for mye CO2 samtidig som det er økonomisk og lønnsomt for bedriftene. 

Hvordan fungerer solceller?

Solceller er som regel bygd opp med grunnstoffet Silisium. Når lyset treffer solcellepanelet så blir energien absorbert av silisiumet og får elektronene til å bevege seg ut i en elektrisk krets. Bevegelsen mellom negative og positive elektroner er grunnlaget for at det blir lagd strøm. I et solcellepanel er det masse silisium og kretser som til slutt leder strømmen ut gjennom en ledning og videre inn til bygget. Siden solceller og panelene ikke har noen bevegelige deler så har de veldig lang levetid. 

Solceller på næringsbygg og logistikkeiendom

Et grønt skifte er på vei

For hvert år som går øker antallet bygninger med solcelleanlegg kraftig og i 2019 ble det installert mer enn noen gang. Med ny teknologi så er solcelleanlegg nå et bærekraftig og grønt valg, men også veldig lønnsomt. Solceller på næringsbygg og logistikkeiendom er særlig nyttig fordi det ofte er store flater ledig på takene. 
Dette gjør at anleggene kan levere så mye strøm at produksjonen kan dekke mye av behovet for bedriften. 

Øker verdien på bygningen

Det som er mest interessant med solcelleanlegg på spesielt næringsbygg, er hvordan anlegget øker verdien på bygningen. Kort fortalt så har det med hvor mye strøm anlegget produserer hvert år og hvilken verdi dette skaper. Man har sett at solcelleanlegg produserer ca 10 % av sin egen verdi i strøm hvert år. Så når man legger anlegget på taket vil verdien øke tilsvarende kostnaden for hele prosjektet. 

Se fremtidens løsninger

Fremtiden er elektrisk og smart. 
Ser du 10 år frem i tid vil alt av kjøretøy i næringen elektrifisert og det vil kreves at bedriftene kutter Co2 utslippene til det minste. 
Installerer du et solcelleanlegg på taket vil du i fremtiden kunne benytte deg av kraften som blir produsert fra taket til blant annet kjøretøy, oppvarming og mye mer. Fremtidens løsninger er elektriske og vil kommunisere med hverandre for å benytte energien mest mulig effektivt. 

Hvor mye solenergi kan jeg få på taket?

Hvor mye strøm trenger du?

Før vi begynner å kartlegge hvor mange solcellepaneler på taket så er det viktig å vite hvor mye strøm som blir brukt i løpet av et år. Vi kan gjerne fylle hele taket med solcellepaneler, men det er ikke nødvendig om kun 70% av strømmen blir brukt og resterende solgt til en lav spotpris. Så det første du må gjøre er å finne ut hvor mye strøm du forbruker i løpet av et år og hva det koster deg. 

Så mye solenergi kan du få

Nå som du har kartlagt hvor mye strøm du forbruker i løpet av et år kan vi se nærmere på hva som er plass til på taket ditt. Når vi setter opp et solcelleanlegg så må vi ha en viss klaring til kanten hele veien rundt. I tillegg kreves det at vi bygger branngater og kabelgater for å sikre at man kan slukke en bygning om noe skulle skje. Vi må også ta hensyn til gjenstander på taket, helling, varmepumpe, lysdører og andre ting. 
Så la oss si du har et tak på 1000 kvadratmeter vil man gjennomsnittlig kunne bruke 750 av dem til solcellepanaler. For å regne ut hvor mange kvadratmeter du kan få så tar du taket størrelse*0,75 (1000*0,75 = 750). 

Hvor mye strøm produseres

For å finne ut om vi kan bruke hele taket til solceller om vi må redusere anlegget på grunn av overproduksjon så må vi vite Hvor mye strøm som produseres. Det er mange faktorer som spiller inn, men som regel produserer hvert panel 115 KwT pr år. For et tak med 750 kvadrat med solcellepanel vil det bety en årlig produksjon på ca 86 000 kWt. Så tilbake til spørsmålet; hvor mye strøm trenger du? 
Har du et årlig forbruk på over 75 000 kWt så vil det anbefales å bruke hele taket til produksjon. 
Skulle det vise seg at du kun bruker 45 000 så vil vi anbefale at man reduserer størrelsen på anlegget. 

Er solceller lønnsomt for bedriften?

Nedbetalingstid - 0 år

Hvor lang tid tar det å nedbetale anlegget? Dette er kanskje spørsmålet vi får oftest fra våre kunder. Når vi sier at nedbetalingstiden er 0 år er det mange som reagerer og lurerer på hvor vi har de tallene fra. Det handler om at solcelleanlegg hvert år produserer ca 10 % av sin verdi i strøm. Dette vil si at hvis et anlegg kostet 2 000 000 så produseres det strøm for 200 000 hvert år. Dette kan regnes som en ekstra leieinntekt. Verdien til et næringsbygg er som regel leieinntektene x10. Da får man en verdiøkning på 2 000 000. 
Les alt om dette i vårt intervju med takstmannen. 

Stabile inntekter

Strømmen som et solcelleanlegg generer hvert år er med på å skape en verdi du tidligere ikke benyttet deg av. Et solcelleanlegg vil normalt produsere like mye strøm hver år de neste 30-50 årene. Mer på sommeren og litt mindre på vinteren. Dette vil si at du kan regne med stabile inntekter eller reduksjon i kostnadene. For deg som bedrift betyr dette at du vil kunne
redusere driftsutgiftene. Siden anlegget allerede er betalt ned på papiret så er dette en bonus som du mottar hvert år.

Fokus på miljø skaper verdi

I dagens samfunn fokuseres det på at produkter og tjenester man benytter seg av kommer fra et sted som har verdiene: miljøvennlig, bærekraftig og fremtidsrettet. Med et solcelleanlegg vil du vise for dine kunder og samarbeidspartnere at du tar disse verdiene på alvor. Disse verdiene er i seg selv en måte å bli mer konkurransedyktig og skille seg ut. Det er i tillegg morsomt for ansatte å jobbe på et sted som tenker på miljøet og som er med på senke verdens totale Co2 avtrykk. 

Snø, levetid og vedlikehold

Er snø et problem for solcelleanlegg?

I nordiske forhold er det en selvfølge at mange lurer på hvordan snø påvirker solcelleanlegget og om det kan bli skader på taket. I området med normalt snøfall er det som regel ikke problemer tilknyttet produksjonen. Fargen på platene absorberer mye varmeenergi fra solen som gjør at snøen smelter. Men selv ikke i området med mye snø er dette et problem for anlegget. 
Som et forebyggende tiltak kan man installere det vi kaller «snøsmelting-funksjon». Kort fortalt så kjøres det strøm gjennom anlegget som varmer opp platene og smelter snøen. Så i stedet for å måtte leie inn dyr måkehjelp kan du bare aktivere snøsmelting på taket.

Hvor lang er levetiden til solceller?

Kjøper du paneler av god kvalitet vil levetiden ligge på et sted mellom 30-50 år. 

Hva kreves av vedlikehold?

Solcelleanlegg krever ikke vedlikehold. Det er kun en jevnlig sjekk av det elektriske anlegget som er påkrevd. 

Miljø, samfunnsansvar og bærekraft

Vær en del av det grønne skiftet

Målene til Norge er at vi kun skal selge nullutslippsbiler fra 2025. Alt av offentlig transport og tungtransport vil også gå i denne retningen. Bli en del av det grønne skiftet Norge er på vei inn i og bli en bidragsyter til at vi kan redusere utslippene vi har i Norge. Ved å bruke solenergi og utnytte taket på bygget ditt så er man med på å gjøre en forskjell ved at bedriftene nå tar ansvar og produserer mye av strømmen som trengs. Har du et anlegg som produserer 100 000 kWt hvert år så gir det en Co2 besparelse på 67 000 kg hvert år. Dette er for eksempel utslippene til 70 norske biler i løpet av et år. 

Vi må alle ta ansvar

Samfunnsansvar har blitt et viktig ord i dagens samfunn og noe man legger vekt på i anbud og offentlige konkurranser. Det handler om hvordan hver og en av oss bidrar for å skape et bedre miljø. Samfunnsansvar betyr konkret at man bevisst tar valg som er med på å skape en mer bærekraftig fremtid. Å benytte deg av solenergi er et valg som viser at dere som bedrift ønsker å bidra med dere kan. Samfunnsansvar er en helhet og vil også handle om deres egne innkjøp, transportmetoder og mye mer. 
Uansett så er det viktig at alle gjør det man har mulighet til. 

Er solceller bærekraftig?

Mange spør oss om solcellepaneler produsert i Kina virkelig er bærekraftig. Vi forstår spørsmålet, men spørsmålet er ja. 
Solcellepanelene som blir produsert i Kina og fraktet til Norge slipper ut Co2. Det som gjør utregningen interessant er hvor lang tid det tar før man har dekket inn utslippet fra produksjon og frakt i strømproduksjon. Etter våre beregninger tar det ca 2,3 år før et solcellepanel har dekket inn sitt eget utslipp fra produksjon. Når vi da vet at et solcelleanlegg har en levetid på 30-50 år så vil det uten tvil være bærekraftig å legge solcelleanlegg på taket. 

Kan solceller plasseres på alle type bygg?

Det kortet svaret er ja, men det er mange faktorer som spiller inn før man kan installere et solcelleanlegg på et tak. For det første så må bygge og taket kartlegges for å se konstruksjonen kan håndtere vekten av solcelleanlegget og et snø om vinteren. De fleste nyere bygg er solid konstruert for å kunne tåle mye snø og vekt på taket, men eldre bygg kan ha en svakere konstruksjon. Det bør derfor gjøres en forundersøkelse om man er usikker på byggets konstruksjon. 

Solceller kan plasseres på flatt tak. Anlegget blir ikke skrudd ned i taket, men bruker egne stativer og ballast-elementer. Panelene blir justert slik at de har en vinkel på 15 grader for å være mest optimalt plassert i forhold til solen om vinteren og sommeren. 

Solcellene kan plasseres på skrå tak. Da blir anlegget skrudd fast i konstruksjonen for å sikre at det ikke beveger seg. Panelene ligger i samme vinkel som taket. fordelen med skrå tak er at snø mye lettere smelter eller blåser vekk enn på et flatt tak. 

Vi har også solcellepaneler som monteres på fasaden som vanlig plater. Dette er veldig gunstig for bygg som har store flater som er sørvendt og uten mye hindringer som skygger. Det ser både pent ut og produserer strøm til bygget. Man kombinerer ofte solceller på tak og fasade for optimal produksjon. 

Forskjellig type solcellepanel og anlegg

Hvilke type panel finnes?

Vi har tre hovedtyper av solcellepaneler som blir brukt på 95 % av alle solcelleanlegg.
1. Standard solcellepanel med god effektivitet og en garantitid på 15 år. 

2. Premium solcellepanel med høyest effektivitet og 25 års garantitid. Koster mer enn standard panel

3. Solcellepanel for fasade har lavere effekt enn standard panel, garantitid på 15 år og koster noe mindre enn standard. 

Hva anbefaler dere?

For de aller fleste kundene våre så anbefaler vi premium paneler med 25 års garantitid. Den ekstra kostnaden for hvert panel tas igjen på økt produksjon og 10 år ekstra garantitid. Når man først skal investere i et solcelleanlegg anbefaler vi å benytte det beste utstyret på markedet. Men er pris den viktigste faktoren for deg fungerer de standard panelene veldig bra.

Ulike type anlegg

Når det gjelder ulike type anlegg så snakker vi om kvaliteten på de elektriske komponentetene i anlegget. Solcellepanelen er utstyret med lengst garantitid. En ting du må avgjøre med innkjøp er hvilken garantitid du forventer på resten av anlegget. Invertere, det som gjør om strømmen slik at den kan brukes i det elektriske anlegget, er helt klart det svakeste punktet. De fleste invertere har en garantidtid på 10-12 år, men det er mulig å få opp til 22 år. Hvilken garantitid du burde velge veileder vi deg gjennom. Dette har med størrelsen på anlegget og totaltkostnaden. 

Hva koster et solcelleanlegg?

Det er flere faktorer som spiller inn når det gjelder prisen på et anlegg, jobben og den komplette jobben. Men hvis man tenker et gjennomsnittlig prosjekt så kan vi ta utgangspunkt i et tak på 1000 kvm.

Tilgjengelig takareal 75 % (gjennomsnittlig). 750 kvm tilgjengelig for panel, branngater og lignende. Inkludert branngater og annet utstyr så tar hvert panel opp 2,2 kvm plass. Dette betyr at det er plass til 341 stk paneler. Totalt vil strømproduksjonen hvert år være på 87 000 kWh.

Totalprisen vil være med på kr 988 000 eks mva. Nedbetalingstid 11,5 år. Om du vil regne ut selv kan du ta kr 1 315 pr kvm tilgjengelig på taket ditt for å få pris uten rabatter. 

Rull til toppen